IVth International Congress of Acarology 1974 Home LOC Proceedings News

ICA 2018
ICA 2014
ICA 2010
ICA 2006

ICA 2002
ICA 1998
ICA 1994
ICA 1990
ICA 1986
ICA 1982
ICA 1978
ICA 1974
ICA 1971
ICA 1967
ICA 1963

Piefl, E. (ed.) (1979) Proceedings of the 4th International Congress of Acarology, Saalfelden (Austria) [12-19 August 1974]. Akademai Kiado, Budapest. 752 pp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright  International Congress of Acarology.   Published by Zhi-Qiang Zhang